1. Általános szerződési feltételek hatálya


A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Bácsi Lajos E.V. (székhelye: 4150 Püspökladány, Kőrösi Csoma utca 10.; nyilvántartási száma: 32034090; adószáma: 66135560129; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által a felhasználóknak (a továbbiakban: „Felhasználó”) a www.kuponkodom.hu weboldalon nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében létrejött jogviszonyára alkalmazandó az Üzemeltető és a Felhasználó eltérő írásbeli megállapodásának hiányában. A jelen ÁSZF teljes terjedelmében az Üzemeltető honlapján hozzáférhető, és adathordozóra elmenthető, azaz a Felhasználó által tárolható. A jelen ÁSZF automatikusan az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött valamennyi jogviszony részévé válik a Weboldal Felhasználó általi megtekintésével, a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás regisztrációval, illetve regisztráció nélkül történő igénybe vételével.

2. Fogalmak


Bácsi Lajos E.V. online szolgáltatása, a kuponkodom.hu, a felhasználók számára ingyenesen közvetít harmadik féltől származó ajánlatokról, kedvezményekről szóló információt. Jelen pontokban határozzuk meg a weboldalon használt és érvényes fogalmakat:
Üzemeltető: a weboldal üzemeltetője, az 1. pontban meghatározott Bácsi Lajos E.V.
Hirdető: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely termékeit, illetve szolgáltatásait a Weboldalon reklámozza, illetve a Weboldalon Kuponokat jeleníttet meg.


A kuponkodom.hu fenntartja magának a jogot, hogy időszakosan vagy akár teljesen megszüntesse a szolgáltatást, valamint fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, módosítsa vagy törölje a weboldal bizonyos részeit, a megjelentetett ajánltok részét vagy egészét előzetes bejelentés nélkül. Az ajánlatokban szereplő összegek forintban vannak feltüntetve, akkor is, ha a partner árait más pénznemben adja meg. Ezekben az esetekben az ajánlatban szereplő ár csillaggal van megjelölve, amely azt jelenti, hogy a partner által adott ár alapján számítottuk.


Garancia

Bár a kuponkodom.hu folyamatosan törekszik a gyors, technikailag akadálymentes és zavartalan adatáramlásra a rendszerek tekintetében, a kuponkodom.hu-nak nincs befolyása azokra a szolgáltatásokra, amelyen nem tartoznak a szolgáltatásához. Így a hosting szolgáltatáshoz sem, és ezért nem tehető felelőssé azok működéséért, teljesítményéért. A kuponkodom.hu fenntartja magának a jogot, hogy szabadon meghatározza azt az időtartamot, amely alatt megoldja a technikai problémákat. A kuponkodom.hu különösen nem vállal felelősséget azoknak a rendszereknek a funkcionalitásáért, amelyek nem tartoznak közvetlenül a szolgáltatásához. A kuponkodom.hu nem vállal felelősséget a megjelenített információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért és minőségéért.
A kuponkodom.hu különösen nem vállal felelősséget az ajánlatot nyújtók által biztosított termékekért, szolgáltatásokért, információkért, mennyiségéért és minőségéért. A kuponkodom.hu nem vállal felelősséget, hogy az ajánlatokban szereplő termékek, szolgáltatások beszerezhetőek, megvásárolhatóak. A kuponkodom.hu és a partnerek weboldalaikat egymástól teljesen függetlenül működtetik, így a kuponkodom.hu nem vállal felelősséget a partner weboldalának tartalmáért.


Felelősség


A kuponkodom.hu csak abban az esetben vállal felelősséget a flehasználó veszteségéért vagy káráért, ha azt a kuponkodom.hu, annak törvényes képviselője, vezető alkalmazottja szándékosan vagy súlyos gondatlanságból fakadóan okozták. A felelősség korlátozása összhangban áll a felelősségre vonatkozó jogszabályokkal. Külső hivatkozásokkal (link-ekkel) kapcsolatos felelősség A kuponkodom.hu kifejezetten elhatárolja magát a weboldalon megjelenő tartalomtól, amelyekre a kuponkodom.hu által működtetett weboldalak bármelyikéről link vezet. A kuponkodom.hu kiemeli, hogy semmilyen befolyása nincs a hivatkozott weboldalak tartalmára, kódjára.


Szerzői jogok védeleme


A kuponkodom.hu által működtett weboldalakhoz tartozó minden adat, információ, szöveg és keresési eredmény szerzői jogvédelem alatt áll, különösen az oldalon megjelenített kuponkódok, kedvezmények melyek “kizárólag nálunk” felirattal vannak jelölve. Ezek részének vagy egészének másolása, sokszorosítása, módosítása tilos, kivéve, ha a kuponkodom.hu ehhez írásos engedéllyel hozzájárul. A jogosulatlan másolás, terjesztés, módosítás a jogszabályok megsértésének minősül, és büntetőeljárást von maga után.


Google Analytics

A kuponkodom.hu használja a Google Inc-hez tartozó elemző szolgáltatást, a Google Analytics-et. A Google Analytics a számítógépére lementett sütiket (“cookie”-kat), szöveges adatokat használ, amely lehetővé teszi, hogy a weboldal használatát mérjük. A weboldal látogatásával kapcsolatos sütikből származó információ (IP-cím is) a Google szerverére kerül továbbításra és mentésre. Az információ, amelyet a Google érdelődés alapú hirdetéseivel és haramdik felek által szerez (például: demográfiai jellemzők, nem, érdeklődési kör) szintén eltárolásra kerülhet a sütiben. A Google, a Google Analytics által történő adatrögzítést megakadályozására egy böngészőbővítményt biztosít, amelyet a felhasználó a saját felelősségére telepíthet: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A látogatásából származó információt a Google olyan célból használja fel, hogy a weboldal üzemeltetője számára, a weboldallal kapcsolatos riportokat készítsen, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal használatával kapcsolatban. A Google adott esetben harmadik félnek szolgáltathatja az információt, amennyiben ezt jogszabály írja elő vagy ha harmadik fél dolgozza fel azt a Google számára. A Google nem kapcsolja össze az IP-címét egyéb Google által mentett adatokkal. Meg tudja akadályozni a sütik telepítését, azonban így előfrdulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. A weboldal használatávan hozzájárul a Google által összegyűjtött információk feldoglozásához a fent említett módon és célból.


Facebook


A kuponkodom.hu NEM használ semmilyen facebook plugin-t.

Adatkezelés

A kuponkodom.hu weboldal üzemeltetője, kuponkodom.hu garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.  

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK  

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.  

2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.  

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.  

4. A kuponkodom.hu kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.  

5. A kuponkodom.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a kuponkodom.hu olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.  

6. A kuponkodom.hu a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel  

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.  

8. A kuponkodom.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.  

9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a kuponkodom.hu-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.  

10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.  

11. Bár a Honlap összeállításakor a kuponkodom.hu kellő gondossággal járt el, a kuponkodom.hu nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a kuponkodom.hu közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.  

12. A kuponkodom.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.  

13. A kuponkodom.hu szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal  

14. A kuponkodom.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.  

15. A kuponkodom.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a kuponkodom.hu nem vállal felelősséget.  

16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.  

17. A kuponkodom.hu honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A kuponkodom.hu-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.  

18. A kuponkodom.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a kuponkodom.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.  

19. A kuponkodom.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.  

20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes: • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, • a jóerkölcs követelményeivel.  

21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.  

22. Jelszó és biztonság

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által használt eszközön tárolt, bármely személyes adataiban, információban, fájlokban, stb. keletkezett kárért.   SÜTI KEZELÉS   Az alábbi linken tájékozódhat az oldalon használ sütikről és azok kezeléséről: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/  

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.